Division Rang Faction Points Claims AP Power Richesse KOTH Coffres Tués Morts
Adamantium 1 TurtleSquaad 4457 18 11 45.08 22061.69 3 21 7783 2677
Adamantium 2 UnitedKill 4157 21 12 48.25 44416.56 29 7 4180 1587
Adamantium 3 UnitedKing 3771 18 10 45 9410.17 17 5 5417 2342
Obsidienne 4 ErtiN0x 3453 21 8 49.58 1015 0 23 6247 4280
Obsidienne 5 BanDef 2793 21 10 50 19000.88 0 1 448 343
Obsidienne 6 MusicRAGE 2244 22 3 43.58 29741.96 0 0 4568 1334
Obsidienne 7 YaKuZa 1909 0 9 16.67 460.03 0 0 43 18
Obsidienne 8 TheChickenII 1688 25 6 41.58 0.08 0 0 29 37
Obsidienne 9 TheChicken 1668 30 5 48.42 12.56 0 0 504 201
Obsidienne 10 Mithral 1455 12 3 49 16.41 0 1 2063 695
Topaze 11 Witherito 1364 27 0 39.67 25 1 8 4316 2268
Topaze 12 EkaTomB 1328 25 2 49.83 16127.06 0 2 1502 1274
Topaze 13 Crazy 1301 22 0 34.75 25350.97 0 4 3167 1666
Topaze 14 GallaWay 1031 18 1 33.58 0.59 0 11 2660 1755
Topaze 15 MoonNight 1007 20 2 44.67 9530.29 2 2 454 169
Topaze 16 FroSk 878 15 1 26.92 10.83 0 0 2782 1331
Topaze 17 Fracture 840 0 0 35.33 0.61 4 5 2635 791
Topaze 18 PiZzaPePeRoNi 783 17 0 44.17 4615.34 0 0 1262 549
Topaze 19 Dinasty 775 8 1 23.58 719 0 3 2479 701
Topaze 20 inchallah 767 9 0 39.58 0 0 1 2061 1142
Topaze 21 ByOktopus 700 20 0 44.92 0.98 0 2 1083 531
Topaze 22 RaGe 666 11 0 36.17 0 0 9 1571 621
Topaze 23 Existencial 643 17 0 30 15000 0 10 830 489
Topaze 24 OsMoZze 625 8 0 28.75 0 1 5 2025 895
Topaze 25 TheNewWorld 622 0 0 18.75 0 0 1 2538 3439
Topaze 26 DarkAngel 560 0 2 31.33 500 0 1 36 59
Topaze 27 BadWolf 559 1 0 11.17 0.73 1 0 2536 1042
Topaze 28 TeamRocket 521 12 1 30.67 3841 0 0 263 185
Topaze 29 FacetoFace 497 22 0 41.67 451 0 0 157 303
Topaze 30 Theory 485 12 0 15 142.47 0 2 1863 687
Rubis 31 Bawner 476 14 0 40 0.26 0 1 488 324
Rubis 32 Empire 462 0 0 47.67 0 0 0 402 780
Rubis 33 BrainZ 443 16 0 32.25 45.8 0 0 443 1187
Rubis 34 BlackWidowZ 438 10 0 34.33 0 0 0 619 1710
Rubis 35 TheDestiny 420 0 0 18.75 13.45 0 6 1475 1065
Rubis 36 escalibure 419 1 0 20 25 0 2 1464 2270
Rubis 37 eVen 418 14 0 13.5 100.27 0 3 1512 661
Rubis 38 Henko 395 25 0 30.08 501.77 0 0 20 20
Rubis 39 AnyWay 358 21 0 8.67 0 0 1 977 628
Rubis 40 FazeFamilly 348 10 0 27.25 0 0 1 712 3003
Rubis 41 Azeroth 346 9 0 37.83 14.43 0 0 35 28
Rubis 42 MaSkONdz 344 9 0 33.17 1467 0 1 30 28
Rubis 43 Seikow 341 7 0 6.17 4900.01 0 4 1029 2597
Rubis 44 sidouayoub 340 11 0 11.92 151 0 1 1231 3423
Rubis 45 poteauxfeu 330 17 0 28.83 935.18 0 0 274 314
Rubis 46 Bonobos 323 5 0 33.67 0 0 0 216 157
Rubis 47 mineur 319 10 0 30.25 0 0 0 183 930
Rubis 48 LesDestructeur 318 0 0 35.25 11 0 0 178 984
Rubis 49 CrystalPvP 317 11 0 31.42 257.85 0 0 107 172
Rubis 50 NoBack 312 5 1 25 70.72 0 0 258 415